Børn i mistrivsel

Børneterapi

Børns mistrivsel kan vise sig på mange forskellige måder. Som tristhed, bekymring, ængstelse, utryghed, vrede, uro eller noget helt andet. Børn er en del af en familie med forældre og muligvis søskende. Derfor arbejder jeg både med det enkelte barn, såvel som med søskende og de voksne i en familie.

Måske er du i tvivl om, hvad jeg kan hjælpe lige netop dig med eller om du eller dit barn hører til hos mig. Så kan du kontakte mig til en gratis og uforpligtende samtale.

 

Til dig, der går rundt og føler dig ensom og alene med dine problemer.

Det kan det være svært at få fortalt sine forældre, om hvad det er, man går og tumler med. Det kan jeg hjælpe dig med. Du kan ringe eller skrive til mig, så finder vi en løsning sammen. Ønsker du et samtaleforløb, kan jeg hjælpe dig med at tale med dine forældre om det.

 

Det hænder, at børn kan opleve en angst og en utryghed, de ikke kan forstå, og ikke føler de kan håndtere.

Det kan være en diffus angst, som er svær at sætte ord på. Eller barnet kan være bange for at sætte ord på, hvad det føler og tænker. Måske af frygt for, hvad de voksne måtte tænke om barnet eller af frygt for, at tanken bliver til virkelighed, hvis det siges højt. Eller noget helt andet. Alle børn er forskellige.

 

Nogle gange kan børn få nogle vaner og rutiner, som sætter sig fast og bliver til det, vi kalder OCD (Obsessive Compulsive Disorder).

Det er nogle tvangshandlinger og tvangstanker, som kan virke helt fjollede, men alligevel være så stærke, at de styrer, hvad barnet laver. Et barn med OCD kan forsøge at skjule sine handlinger og tanker, da de kan mærke, at det ikke er noget alle andre børn gør. Og forældrene til et barn med tvangshandlinger og tvangstanker kan have svært ved at finde ud af, hvordan de skal takle barnet. Hvor meget de skal presse på, for at få barnet til at stoppe.

Her kan jeg hjælpe!

Kognitiv Adfærdsterapi har vist sig særdeles effektiv i behandlingen af angst og OCD hos både børn og voksne. Jeg vil tilrettelægge terapien efter dit barns alder og den specifikke problematik. Vi vil nede hos mig lege, tegne og snakke os igennem nogle udfordringer, som dit barn så skal øve sig mere på derhjemme. Terapien kommer således til at foregå både hos mig og derhjemme i de trygge rammer.

Nogle børn har deres forældre med til alle sessionerne. Andre kommer selv. Jeg kan også arbejde med forældrene alene, hvis det drejer sig om et yngre barn, som endnu ikke er i stand til at deltage i en terapeutisk session.

Nogle børn og unge med angst og OCD får medicin til at hjælpe dem på vej i den terapeutiske behandling. Medicinsk behandling skal varetages af en læge. Så du skal fortsat konsultere din egen læge, hvis du får medicin og søger terapeutisk hjælp hos en professionel psykolog.

TERAPIFORLØB MED BØRN

Et forløb i kognitiv adfærdsterapi kan typisk bestå af 8 samtaler med én samtale om ugen.

Den første gang vil jeg gerne tale med forældre og barn sammen. Du er som forælder med for at skabe tryghed for dit barn og for at bidrage til fortællingen om, hvad I oplever som problematisk i jeres familie.

Herefter kommer der 5 samtaler, hvor dit barn primært vil være den deltagende part, men med en særlig støtte fra dig som forælder. Der er altid tid til at tale om det helt aktuelle, der måtte være opstået i den mellemliggende periode hos enten dig eller dit barn.

Derudover vil jeg ved hver samtale have et særligt terapeutisk fokus, vi skal arbejde med for at ændre det, der er svært for dit barn. Det handler om, at vi sammen taler om og skaber udfordringer for dig og dit barn på det, der er svært for ham eller hende. Vi kan lave nogle øvelser sammen, og I får nogle øvelser med hjem, som I skal lave i den kommende uge.

Når der er noget, man er bange for, handler det om at komme ud og gøre det, der gør én bange, for at mærke, at det ikke er så slemt, som man kunne frygte.

Den 7. gang vil være en opsamlende gang, hvor vi sammen ser på, hvilke forandringer, der er sket for dit barn og for jer som familie. Og jeg vil hjælpe jer med at holde fokus på de positive forandringer ved at lave et skriv med notater fra de foregående 6 samtaler.

Den sidste session ligger gerne nogle uger senere.

Dette giver både forældre og barn mulighed for at stå på egne ben et stykke tid og mærke friheden og måske lidt kildren over netop denne selvstændighed. Den 8. session giver derved mulighed for at samle op på de terapeutiske redskaber, I har fået gennem terapien og tale om, hvordan I kan fastholde den positive udvikling i jeres hverdag.

Alderen på barnet er ikke afgørende. Det afgørende er, om der er åbenhed, lyst og nysgerrighed fra barnets og familiens side. Så ring eller skriv endelig til mig, og så finder vi sammen ud af, om et forløb er noget for dit barn.

KONTAKT MIG på mail eller mobil, så tager vi en helt gratis og uforpligtende samtale om lige præcis jeres situation og finder ud af hvilket forløb, der passer til dit barn.

Prisen for et forløb på 8 sessioner er 7.200kr.

Beløbet betales efter første konsultation, når vi alle er enige om, hvad vi sammen skal arbejde med. Du er ikke forpligtet til at købe forløbet. Du kan vælge blot at betale for den første samtale. Og jeg forbeholde mig retten til at afvise, hvis udfordringernes karakter ligger udenfor mine kompetencer.

Vil du gerne vide mere, eller tilmeldes et forløb, er du velkommen til at skrive til mig her: