Samtaler med børn og unge

Samtaler med børn og unge

Børn og unge kan have det svært. De kan være bange for at komme i skole. Eller triste over forældrenes skilsmisse. Eller de kan føle sig ensomme, som om de er de eneste i hele verden, der har det på den måde. Eller noget helt andet.
Det kan også være børn, som har meget vrede og derfor kommer til at råbe af sine kammerater eller slå dem.
Når jeg taler med børn og unge, vil jeg altid gerne tale med forældrene også. Det er vigtigt for mig, at få et billede af hele familiens dynamik. Jeg vil altid gerne tale med forældrene om deres oplevelse af barnets udfordringer. Der hvor de oplever, at barnet kører fast eller udvikler sig skævt.
børn og unge kan have det svært
Jeg anbefaler nogle gange, at samtaleforløbet skal være med forældrene alene. Hvis jeg vurderer, at det er den rette vej ind til barnet. Det kan være set ud fra barnets alder eller problematik eller barnets lyst til at modtage samtaler og evne til at reflektere. Det er meget forskelligt.
Hvis et barn eller en ung har en ængstelighed i så høj grad, at det kræver behandling, kan vi lave et forløb med kognitiv adfærdsterapi/Cool kids. Det er en forskningsbaseret tilgang til angst, som har vist rigtig gode resultater.
Før vi kan gå i gang med dette, skal vi have en vurderende samtale, hvor barnet/den unge deltager sammen med forældrene, for at finde ud af, om det er det rette tilbud.

Veninder
Er det i skolen eller i børnehaven, dit barn primært viser sine udfordringer, skal du tage kontakt til børnehaven eller skolen og tale med dem om det, som bekymrer dig. Sammen vil I kunne tale om, hvad det er, I ser hos barnet. Og finde god løsninger sammen. Det handler ofte om at lave nogle ændringer i hele gruppen, dit barn opholder sig i. Fx. tale med børnegruppen om venskaber og trivsel for alle. Det er pædagoger og lærere en ofte gode til at løse sammen med jer.

Angst skal tages alvorligt.

Jo før, I søger behandling, jo bedre.

BOOK DIN JERES TID HER.